Jogi nyilatkozat – www.elektromont.hu

A weboldal domain-neveinek tulajdonosa az ElektroMont Kft.

Székhely: 1116 Budapest, Sztregova utca 1.
E-mail:  info@elektromont.hu

A weboldal használatának megkezdésével valamennyi felhasználó automatikusan elfogadja az alábbiakban meghatározott felhasználási feltételeket és szabályokat.

  1. Szerzői jogok

A weboldal tartalmának szerzői joga az ElektroMont Kft.-t illeti meg. Kivételt képeznek ez alól azon esetek, amikor egy meghatározott tartalomban, vagy dokumentumban más forrás kerül feltüntetésre, vagy a szerzői joggal kapcsolatban egyéb közlés történik.

A weboldalon szereplő információk változatlan tartalommal, a forrás megjelölésével terjeszthetők. Kivételt képeznek ez alól azon információk, melyek esetén külön feltüntetésre kerül a felhasználás tilalma.

A weboldalon közzétett, harmadik személyek szellemi alkotásait felhasználni kizárólag a szerzői jogról szóló mindenkor hatályos törvény rendelkezései szerint lehetséges.

  1. Jogfenntartás

Az ElektroMont Kft. fenntartja a jogot, hogy a honlap tartalmát részben vagy egészben bármikor megváltoztassa.

  1. Felelősség kizárása

ElektroMont Kft. a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően, azok keretei között kizár minden felelősséget, amely a weblap működtetésével kapcsolatban a felhasználóval szemben felmerülhet.

  1. A személyes adatok megadását kérő funkciók használata

A weboldal egyes aloldalai személyes adatok megadását kérhetik a felhasználóktól. A személyes adatok megadása minden esetben a felhasználó saját döntése.

A felhasználó által megadott személyes adatok kizárólag abban az esetben jutnak el ElektroMont Kft.-hez, ha a felhasználó az adatai megadását követően, de azok benyújtását megelőzően elolvassa és elfogadja ElektroMont Kft. vonatkozó adatkezelési tájékoztatóját.

  1. Kapcsolódó honlapok, linkek

Oldalunkon egyéb webhelyekre vezető utalások (linkek) találhatók, amelyeket más szolgáltató üzemeltet. Ez utóbbiak működéséért és tartalomváltozásáért az ElektroMont Kft. nem vállal felelősséget.

  1. Jogkövetkezmények

A jelen jogi nyilatkozatban foglaltak megsértése esetén az ElektroMont Kft. haladéktalanul megteszi a szükséges jogi lépéseket.

  1. A Jogi nyilatkozat megváltoztatása

Az ElektroMont Kft. fenntartja jelen Jogi nyilatkozat megváltoztatásának jogát, amelyről minden esetben a weboldal ezen részén értesíti felhasználóit.